Bưởi Phúc Lộc Thọ Loại 1

    950,000

    0906.920.921